Info voor studenten

Slechts beperkte plaatsen beschikbaar!

Info voor klanten

Kom langs zonder afspraak!

Nieuws

Inschrijvingen zijn volop bezig, nog enkele plaatsen beschikbaar!

Indien u binnen de 3 dagen geen reactie hebt ontvangen op het contactformulier, gelieve dan een mail te versturen naar info@academie-verbist.be